طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …

chadore-man.Www.Shabhayetanhayi.ir

 

 

 

 

چـادرِ مـن

 

 

 

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …

 

 

 

نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …

 

 

 

چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …

 

 

 

سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!

 

 

 

طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …

 

بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …


/ 0 نظر / 30 بازدید