دردو دل دو برادر

دردو دل دو برادر :

داداش بیا غمهامون رو تقسیم کنیم ..❦

امام حسن به امام حسین (ع):

غریب کوچه ها شدن با من ❦غریب کربلا شدن با تو ❦

تو خونه دست و پا زدن با من ❦ ذبیح کربلا شدن باتو ❦

نیستی و من میبینم روی خاکی مادر ❦ نیستم و تو می بینی روی خاکی خواهر ❦

خلوتی صحن بقیع با من ❦ شلوغی کرببلا با تو ❦ 

/ 0 نظر / 20 بازدید